Varmistamme laadukkaan rakentamisen.

Rakennusvalvonnan palvelut

Me valvomme, jotta pienrakentaja voi nukkua yönsä paremmin. Me valvomme, jotta ammattirakentaja saa työlleen parhaan tuen ja että tilaaja saa käyttöönsä kaikki vaatimukset täyttävän, korkealaatuisen kiinteistön.

Valvontatyömme laadun takaa Laatuketju, Pohjolan Rakennusvalvonnan oma konsepti: digitaalinen ohjaustyökalu ja toimintamalli. Huolella määritelty ja ohjattu valvontaprosessi ohjaa ammattilaistemme työskentelyä niin, että standardit täyttyvät jokaisessa hankkeessa ja asiakas tietää, mitä työmaalla tapahtuu. Työn etenemistä voi seurata Laatuketju-järjestelmän kautta reaaliajassa. Valvonnan dokumentointi on aukotonta ja määrämuotoisetkin asiakirjat helposti saatavilla.

Meillä laatu on paitsi tasaista, myös korkeaa.

PRV:n Laatuketju

Prosessi kunnossa, dokumentit tallessa

Asiakas jättää tarjouspyynnön helposti PRV:n nettisivulla.
PRV:n alueasiantuntija eli vastaava valvoja ottaa yhteyttä 5 arkipäivän kuluessa.
Sopimus tehdään, kun asiakas hyväksyy tarjouksen. Asiakas saa tunnukset Laatuketjuun kirjautumista varten.
Aloituspalaverissa käydään läpi työn sisältö ja sovitaan käytännön asioista. Projekti alkaa!
Asiakas seuraa ja kommentoi projektin etenemistä Laatuketjun asiakasnäkymässä.
Hanke valmistuu, pidetään loppupalaveri. Alueasiantuntija määrittää projektin päättyneeksi.
Asiakas löytää kaikki työhön liittyvät tiedot, dokumentit ja luvat Laatuketjusta vielä hankkeen päättymisen jälkeenkin.

Palvelumme

 

Rakennusvalvonta
Tarjoamme monipuoliset rakennusvalvonnan palvelut ja tehtävät kaiken kokoisiin hankkeisiin: rakentamisen ohjaus ja valvonta, projektijohtaminen, käyttöönotto- ja takuutarkastukset sekä elinkaarimallin mukaiset tarkastukset ja toimenpiteet.

 

Tarkastustehtävät
Suoritamme monipuoliset tarkastustehtävät kohteen kunnonmäärityksestä vanhojen kiinteistöjen riskiarvioihin. Teemme elinkaarimalliarviot ja toimenpidesuositukset sekä määräajoin tehtävät tarkastukset, kuten 10-vuotisvastuutarkastukset ja takuutarkastukset. Toteutamme myös rakennusten loppukatselmukset, käyttöönottotarkastukset sekä huolto- ja kunnossapitokatselmukset ammattitaidolla.

 

Työturvallisuus
Rakennuttajan työturvallisuuteen liittyvien velvollisuuksien koordinointi, toimeenpano ja seuranta hankkeessa.

 

Hankekehitys
Asiantuntijamme vastaavat hankkeesi projektisuunnittelusta, suunnittelun valmistelusta, kilpailuttamisesta sekä onnistuneesta hankinnasta. Ohjaamme suunnittelua, teemme kustannuslaskelmat, valmistelemme rakentamisen sekä kilpailutamme urakat. Suunnittelemme myös työturvallisuuden ja kosteudenhallinnan prosessin hankkeellesi.

 

Kosteuskoordinointi
Valvojamme laativat kosteudenhallintasuunnitelmat ja seurannat Kuivaketju 10:n sähköisen järjestelmän kautta sekä tekevät kohdekohtaiset kosteudenhallintariskilistat. Kysy lisää!

 

Vastaava työnjohtaja
Kokenut rakennusvalvojamme vastaa hankkeesi vastaavan työnjohtajan tehtävistä. Toimenpiteet määritellään erillisen kohdekohtaisen tarkastuslistan mukaan.

 

Laatuketju asiakkaan tukena

Pohjolan Rakennusvalvonnan projektinhallinta, resursointi, laatu ja dokumentointi on varmistettu omalla, räätälöidyllä ohjelmistolla – Laatuketjulla.

Kun hanke alkaa, saat omat tunnukset Laatuketjuun kirjautumista varten. Asiakasnäkymässä voit helposti seurata projektin etenemistä, seuraavia vaiheita sekä tehtyjä toimenpiteitä ja saat talteen monipuolisen ja luotettavan dokumentaation.